HCI, Eye-Tracking

Το Φώς

Φώς σημαίνει χρώμα και χρώμα σημαίνει φώς. Η αίσθηση του χρώματος είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο γιατί κυρίως μέσω αυτής αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί και ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του.Μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μέσο επικοινωνίας και έκφρασης τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό, κοινωνικό επίπεδο.
Ο οφθαλμός αποτελεί κλειστό όργανο και μοιάζει με κοίλη σφαίρα διαμέτρου περίπου 24 mm. Απαρτίζεται από ένα οπτικό τμήμα, το οποίο εστιάζει την οπτική εικόνα στους φωτοαισθητήρες (φωτοϋποδοχείς) και ένα νευρικό τμήμα το οποίο μετατρέπει την οπτική εικόνα σε μια δεδομένη αλληλουχία νευρικών εκφορτίσεων.
Οι φωτοαισθητηρες είναι ευαίσθητοι μόνο σε εκείνο το μικρό τμήμα του ευρύτατου φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας το οποίο καλείται ορατό φως. Όλα τα σώματα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία μεταδίδεται με μορφή παλμικών δονήσεων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι όροι που περιγράφουν την ενέργεια της ακτινοβολίας είναι τα μήκη κύματος και οι συχνότητες. Το μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών κυματικών μορφών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η συχνότητα μετράται σε Ηertz και είναι ο αριθμός κύκλων ανά δευτερόλεπτο.
Τα μήκη κύματος τα οποία είναι ικανά να διεγείρουν τους φωτοαισθητήρες του οφθαλμού, το ορατό φάσμα δηλαδή, βρίσκονται ανάμεσα στα 400 και 700 nm. Φωτεινή ακτινοβολία διαφορετικού μήκους κύματος, πάντα μέσα στα όρια του ορατού φάσματος, γίνεται αντιληπτή ως διαφορετικά χρώματα. Ακτινοβολίες με μήκος κύματος μικρότερο από 400 nm (υπεριώδεις) ή μεγαλύτερες από 700 nm (υπέρυθρες) δεν είναι ορατές από τον ανθρώπινο οφθαλμό.


spectrum.gif

(Visible spectrum. http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum )


Αντίληψη των χρωμάτων
Η διαδικάσία της αντίληψης των χρωμάτων είναι ειδική λειτουργία του μηχανισμού της όρασης που έχει σκοπό την αναγνώριση των διαφόρων μηκών κύματος που συνθέτουν τις ακτινοβολίες του ορατού φάσματος. Η ταυτόχρονη διέγερση με παρόμοια ένταση απο όλες τις ακτινοβολίες του ορατού φάσματος δημιουργεί την αίσθηση του λευκού. Η έλλειψη ερεθίσματος προκαλεί την αίσθηση του μαύρου.
Η αναγνώριση των χρωμάτων γίνεται στον αμφιβληστροειδή μόνο από τα κωνία(ή κωνικά κύτταρα). Οι τρείς διαφορετικοί τύποι κωνικών κυττάρων διαφοροποιούνται από την δυνατότητα τους στο να μετατρέπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε πληροφορία για να την επεξεργαστεί ο εγκέφαλος. Μετατρέπουν διαφορετικά μήκη κύματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η αντίστοιχη μέγιστη ευαισθησία των κωνίων είναι 620nm, 520nm, 450nm. Η αίσθηση του κόκκινου ανατίθεται στα κωνικά κύτταρα με μέγιστη ευαισθησία 620nm. Το πράσινο ανατίθεται στα κωνικά κύτταρα με μέγιστη ευαισθησία 520nm και το μπλέ σε αυτά με 450nm. Γι`αυτό λοιπόν γίνεται προφανές οτι το χρώμα δεν είναι κάτι που έχει σχέση με το σώμα-ουσία άλλα μια αίσθηση που δημιουργείται ως αποτέλεσμα την ακτινοβόλησης, με ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, του ματιού.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Retina)


F16-01_Human_eye.jpgΤο Ανθρώπινο Μάτι

eye.GIF

Το μάτι είναι το όργανο της όρασης. Ίσως είναι αυτή την στιγμή το πιό σημαντικό αισθητήριο όργανο του ανθρώπου, αφού οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους πρώτα με την όραση και μετά με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Αποτελείται απ' το τοίχωμα καθώς και το περιεχόμενο.
Το τοίχωμα αρχικά περιλαμβάνει τρεις χιτώνες τον αμφιβληστροειδή, τον αγγειώδη και τον ινώδη. Ο ινώδης χιτώνας προστατεύει το μάτι και χωρίζεται σε δύο μέρη στον κερατοειδή και στο σκληρό. Ο αγγειώδης χιτώνας αποτελείται απ' το χοριοειδή, το ακτινωτό σώμα και την ίριδα. Η κόρη είναι το μέρος εκείνο της ίριδας στο κέντρο, που το άνοιγμά της ρυθμίζεται απ' τους μυς, σφιγκτήρα και διαστολέα. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, περιέχει διάφορα κύτταρα, όπως τα οπτικά κ.ά.
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας εφάπτεται στο χοριοειδή χιτώνα, που προστατεύει το μάτι και φέρει αιμοφόρα αγγεία του ματιού. Είναι
ο εσωτερικός χιτώνας του οφθαλμικού βολβού. Καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του βολβού, εκτός από το τμήμα της κόρης. Περιέχει φωτοαισθητήρες, τα κωνία και τα ραβδία, καθώς επίσης και πέντε τύπους νευρώνων. Τα κωνία (cone) και τα ραβδία (rod) αντιδρούν στο φως με βραδείες, κλιμακωτές αλλαγές του δυναμικού της μεμβράνης τους. Τα ραβδία αντιδρούν αργά έτσι ώστε φωτόνια που απορροφώνται σε χρονικό διάστημα 100 ms, να αθροίζονται. Αυτό επιτρέπει την ανίχνευση ακόμα και πολύ μικρών ποσοτήτων φωτός. Γενικά τα ραβδία προσδιορίζουν την ένταση του φωτός, ενώ τα κωνία ανιχνεύουν το χρώμα, όπως προαναφέρεται στο κείμενο, στην παράγραφο που περιγράφει την αντίληψη των χρωμάτων. Ο αμφιβληστροειδής περιέχει 120 εκατομμύρια ραβδία και 6 εκατομμύρια κωνία.

eye_color.jpg

Ο οπτικός άξονας του ματιού διέρχεται απ' την κορυφή του κερατοειδή χιτώνα κι απ' το κέντρο της κόρης. Το σημείο της εισόδου του οπτικού νεύρου λέγεται τυφλό σημείο, γιατί δεν ερεθίζεται απ' το φως. Λίγο όμως πιο ψηλά απ' το τυφλό σημείο υπάρχει μια μικρή περιοχή που λέγεται ωχρή κηλίδα. Αυτή είναι η περισσότερο ευαίσθητη περιοχή του αμφιβληστροειδή. Η διάμετρος της ωχρής κηλίδας είναι 0,5 cm.

Ο Βολβός
Κάθε μάτι αποτελείται από τον οφθαλμικό βολβό, που έχει περίπου σφαιρικό σχήμα, και βρίσκεται μέσα στον οφθαλμικό κόγχο. Ο οφθαλμικός κόγχος είναι μια κοιλότητα που σχηματίζουν τα οστά του κρανίου. Στο σχηματισμό της κοιλότητας αυτής συμμετέχουν αρκετά οστά, όπως η άνω γνάθος, το ζυγωματικό, το σφηνοειδές, το μετωπιαίο, το ηθμοειδές και το δακρυϊκό. Το μάτι προστατεύεται από τα βλέφαρα, το άνω και το κάτω.

eye_extra_9.jpg


Στάδια της εξέλιξης του ματιού

eye_dev.JPG

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9)


Η Κόρη του Οφθαλμού
Η κόρη του οφθαλμού είναι το άνοιγμα στην ίριδα του οφθαλμού. Ελέγχει την ποσότητα φωτός που εισέρχεται στο μάτι.pupil.jpeg
canyouspellhubbell.comeye_anal.JPG

Η λειτουργία της όρασης

Το ανθρώπινο μάτι φέρει μια σειρά "εργαλείων" ώστε να λάβει την εικόνα ενός αντικειμένου. Τα κυριότερα από αυτά είναι ο φακός (lens), η ίριδα (iris), ο κερατοειδής χιτώνας (retina) και το οπτικό νεύρο (optic nerve). Η συνεργασία αυτών στοιχείων του ανθρώπινου ματιού, αλλά και πολλών άλλων ακόμα, είναι υπεύθυνη για την ανθρώπινη όραση. Όταν βλέπουμε ένα αντικείμενο, αυτό, μέσω της ίριδας και του φακού, σχηματίζει ένα είδωλο στον κερατοειδή χιτώνα, ο οποίος είναι μια μεμβράνη που περιλαμβάνει εκατομμύρια κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα ανιχνέυουν το φως και μετατρέπουν το είδωλο του σώματος σε ηλεκτρικά σήματα. Αυτά τα σήματα μεταφέρονται στον εγκέφαλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το είδωλο του αντικειμένου σχηματίζεται αντεστραμμένο στον κερατοειδή χιτώνα. Ο εγκέφαλος όμως μετατρέπει το είδωλο σε όρθιο.

eye_sight.jpg
http://light.physics.auth.gr/enc/vision.html

Οπτική Διεπαφή

Οπτική διεπαφή είναι η δημιουργία αλληλεπίδρασης με υπολογιστικές συσκευές που βασίζεται και εκμεταλλεύεται την κίνηση του ματιού και το πώς και που κοιτάει το μάτι.
 • Είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας με τον υπολογιστή
 • Προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα διότι εξασφαλίζει την ελευθερία κινήσεων των χεριών
 • Ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να κοιτάζει κάπου ενώ ταυτόχρονα εκτελεί μία άλλη εργασία.
 • Η επικοινωνία μέσω βλέμματος μπορεί εύκολα να συνδυασθεί με άλλες τεχνικές επικοινωνίας με τον υπολογιστή

Κινήσεις του ματιού (Οφθαλμοκινητικό σύστημα)

Το οφθαλμοκινητικό σύστημα διαχωρίζεται σε 6 συγχρονισμένα υπο-συστήματα ελέγχου των κινήσεων:
 • Ένα σύστημα το οποίο διατηρεί τους οφθαλμούς «ακίνητους» (σύστημα προσήλωσης , fixation system)
 • Τρία υποσυστήματα τα οποία διατηρούν το είδωλο του στόχου στο κεντρικό βοθρίο
  • Σακκαδικές κινήσεις
  • Ομαλές κινήσεις παρακολούθησης
  • Κινήσεις σύγκλισης – απόκλισης
 • Δύο υποσυστήματα που συγχρονίζουν το κεφάλι με τις οφθαλμικές κινήσεις, οφθαλμο-κεφαλικά αντανακλαστικά
  • Οπτικοκινητικό αντανακλαστικό (optokinetic reflex)
  • Οφθαλμο-αιθουσαίο αντανακλαστικό (Vestibular-Ocular reflex)

Λειτουργικότητα κινήσεων
Είδη Οφθαλμολογικών κινήσεων
Συζυγείς
Μή-συζυγείς
«Συγκράτηση αμφ/κού ειδώλου» (αργή)
Ομαλές κινήσεις παρα/θησης, Οπτοκινητικός (αργός), Οφθαλμο-αιθουσαίο αντ/κό
Σύγκλιση, Απόκλιση, Προσαρμογή
«Σάρωση εικόνας» (γρήγορη)
Σακκαδικές κινήσεις, Οπτοκινητικός (γρήγορος)

«Προσήλωση» (μικροκινήσεις)
Μικροσακκαδικές κινήσεις διολίσθησης
Μικροσακκαδικές κινήσεις διολίσθησης

Εκούσιες και ακούσιες οφθαλμικές κινήσεις

Η σπουδαιότητα των οφθαλμικών κινήσεων είναι τέτοια , που ένα πολύ μεγάλο μέρος του εγκεφαλικού δυναμικού αφιερώνεται τον έλεγχο της. Υπηρετούν όχι μόνο την όραση, αλλά επίσης μια ποικιλία γνωστικών λειτουργιών υψηλού επιπέδου. (Pavlidis, 1988)

Τεχνικές καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων
 • Τεχνικές που βασίζονται σε ανακλώμενες ακτίνες
  • Καταγραφή της σχετικής θέσης κερατοειδή − κόρης / VideoOculoGraphy (VOG), PhotoOculoGraphy (POG)
  • Video Based συνδυάζοντας κόρη και αντανάκλαση του κερατοειδούς
  • Dual − Purkinje
  • Καταγραφή µε χρήση πομπού − δέκτη υπερύθρων / InfraRed OculoGraphy
 • Τεχνική που βασίζεται στην καταγραφή ηλεκτρικού δυναμικού (Ηλεκτρο- οφθαλµογράφηµα)
  • Ηλεκτρο-οφθαλµογράφηµα, EOG
 • Τεχνικές που βασίζονται σε φακούς επαφής
  • ένας ή περισσότεροι επίπεδοι καθρέφτες στηρίζονται πάνω στον φακό
  • μικροσκοπικό επαγωγικό πηνίο εμφυτεύεται μέσα στον φακό (scleral search coil)

Η μέθοδος βίντεο ιχνηλάτης (video based) ματιού - βλέμματος είναι η επικρατέστερη και μπορεί να διαιρεθεί στις εξής προσεγγίσεις :
 • προσέγγιση κίνησης κεφαλιού,
 • οφθαλμική προσέγγιση,
 • συνδυασμός κινήσεων κεφαλιού και οφθαλμών
Η οφθαλμική προσέγγιση υλοποιεί την εκτίμηση του βλέμματος με τη σχέση μεταξύ βλέμματος και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών - θέσεων της ίριδας ή της κόρης του οφθαλμού. Ένα από τα προβλήματα στην οφθαλμική προσέγγιση είναι ότι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του βλέμματος μόνο τοπικές πληροφορίες, δηλαδή, οι εικόνες του οφθαλμού. Κατά συνέπεια, το σύστημα βασίζεται σε μια σχετικά σταθερή θέση της κεφαλής του χρήστη σε σχέση με την κάμερα. Άρα ο χρήστης δεν θα πρέπει να μετακινεί το κεφάλι του.
Η ίριδα και ο σκληρός χιτώνας έχουν ένα πολύ ειδικό χαρακτηριστικό στην δομή τους. Ο σκληρός χιτώνας είναι άσπρος και η ίριδα είναι σκουρόχρωμη. Έτσι είναι οπτικά ανιχνεύσιμη η μετάβασή από το λευκό στο σκουρόχρωμο και το αντίθετο.
Επίσης επιτυγχάνεται πολύ αποτελεσματική παρακολούθηση βάση του στοιχείου της φωτεινότητας της κόρης υπό την επιρροή υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Πιό συγκεκριμένα, η εκτίμηση του βλέμματος που βασίζεται στην ίριδα υπολογίζει το βλέμμα με τον καθορισμό της τοποθέτησης της ίριδας από τις στρεβλώσεις στο σχήμα της , ενώ η προσέγγιση της κόρης του οφθαλμού καθορίζει το βλέμμα με βάση τη σχετική χωρική
θέσεων μεταξύ της κόρης και της λάμψης (αντανάκλαση του κερατοειδούς, glint).
pupil_glint.JPG

glint.JPG

look_left.JPG look_left2.JPG look_left3.JPG
Στο παραπάνω σχήμα το βλέμμα κοιτάζει αριστερά

Πριν όμως εφαρμοσθούν οι παραπάνω τεχνικές σαν πρωταρχικό στάδιο και προϋπόθεση εφαρμόζεται η τεχνική της διαμέτρησης (calibration). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της διαμέτρησης γίνονται οι εξής λειτουργίες:
 • Αντιστοίχηση γνωστών θέσεων του οφθαλμού με γνωστές τοποθεσίες μέσα στην εικόνα.
 • Ο χρήστης καλείται να δει ένα πλέγμα 3Χ3 σημείων της εικόνας των οποίων οι θέσεις (συντεταγμένες) είναι γνωστές.
 • Καθώς ο χρήστης προσδιορίζει ένα σταθερό σημείο υπολογίζεται η θέση του ματιού του.

Συστήματα eye-tracking

Τα eye-tracking συστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :
 • Remote, απομακρυσμένα
 • Head-mounted, προσαρμοσμένα στο κεφάλι

Τα συστήματα αυτά υλοποιούν αλγορίθμους εντοπισμού της θέσης του ματιού και βασίζονται σε τεχνικές καταγραφής κινήσεων του ματιού.
Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι εντοπισμού της θέσης του ματιού οι οποίοι χωρίζονται σε δύο βασικές καηγορίες:
 • feature-based (με βάση τα χαρακτηριστικά)
 • model-based (προσέγγιση μοντέλου)
Χρησιμοποιώντας την μέθοδο feature-based είναι δυνατός ο υπολογισμός του 3-D διανύσματος της κατεύθυνσης του ματιού ακόμα και με περιστροφή της κεφαλής.Τα ανιχνευόμενα χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί, αλλά οι περισσότεροι βασίζονται σε επίπεδα έντασης ή κλίμακες έντασης.
Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση μοντέλου δεν βασίζεται στην ανίχνευση χαρακτηριστικών αλλά προσπαθεί να βρει την καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου που να ταιριάζει με την εικόνα.
Η model- based προσέγγιση είναι γενικά πιο ακριβής απο την feature - based. Από την άλλη όμως η model - based χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ διότι είναι πολύπλοκη, υπολογιστικά χρονοβόρα διαδικασία και προσφέρει ελάχιστες δυνατότητες ευελιξίας.(Dongheng & Parkhurst, 2005).

Επεξεργασία Δεδομένων ανίχνευσης βλέμματος

Όλα τα παραπάνω συστήματα ανίχνευσης του βλέμματος μετασχηματίζουν το βλέμμα και τις κινήσεις του σε δεδομένα τα οποία εκμεταλλεύονται οι διάφορες εφαρμογές σχετικών διεπαφών.

 • Οι σταθεροποιήσεις μεταφράζονται σε σημεία εισόδου πληροφορίας
  • Αρχή της σταθεροποίησης του βλέμματος
  • Συνέχιση (κάθε 50 ms)
  • Τέλος της σταθεροποίησης
  • Είσοδος σε περιοχές παρακολούθησης
 • Τα σημεία σχηματίζουν γεγονότα που δημιουργούνται από το μάτι
 • Τα γεγονότα εμπεριέχουν πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο όπου είναι προσηλωμένο το βλέμμα.
[Siebert, 2000]

Ανάλυση Δεδομένων
Ένα από τα σημαντικά σημεία στην ανάλυση στοιχείων είναι συνήθως η διάκριση μεταξύ των :
 • fixations (χρόνοι όταν το μάτι είναι ουσιαστικά στάσιμο)
 • saccades (γρήγορες επανακατευθυνόμενες μετακινήσεις του ματιού).

Τα εργαλεία λογισμικού χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά όπως:

 • την θέση ματιών (διασπορά υπολογισμού μιας σειράς των σημείων στοιχείων θέσης ματιών γνωστών ως ανάλυση εγγύτητας)
 • την ταχύτητα ματιών (αλλαγή στη θέση κατά τη διάρκεια του χρόνου)

Χρησιμοποιώντας τέτοια εργαλεία λογισμικού ο πειραματιστής μπορεί γρήγορα και εύκολα να ξέρει :

 • Πότε τα μάτια κινήθηκαν
 • Πότε σταμάτησαν για να σταθεροποιηθούν
 • Που στο οπτικό πεδίο εμφανίστηκαν αυτές οι σταθεροποιήσεις

Ερμηνεία Δεδομένων, βασικά σημεία στο βλέμμα

 • Η συχνότητα σταθερού βλέμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σημασίας του αντικειμένου που βλέπουμε
 • Η διάρκεια σταθερού βλέμματος χρησιμοποιείται ως μέτρο της δυσκολίας της εξαγωγής πληροφορίας και της ερμηνείας
 • Το πρότυπο των μεταβάσεων του σταθερού βλέμματος μεταξύ των αντικειμένων θέασης χρησιμοποιείται ως μέτρο της αποτελεσματικότητας της διάταξης των επιμέρους στοιχείων οθόνης


Αξιοποίηση των δεδομένων, εφαρμογές διεπαφών

Εφαρμογή eye-tracking συτημάτων στο marketing
Heat-map βασισμένο σύστημα eye-tracking που υποδεικνύει ομάδες προϊόντων που κέντρισαν περισσότερο ή λιγότερο την προσοχή.

marketing1.JPG


Ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές eye-tracking

Με την χαρτογράφηση των προσηλώσεων του ματιού στο κείμενο, μπορεί κανείς να βρει ποια λέξη ή μέρη του κειμένου προσέλκυσαν την προσοχή του αναγνώστη ( π.χ. μιας ιστοσελίδας).
Επίσης με την παραπάνω αναφερόμενη μέθοδο μπορεί να διαπιστωθεί ποια σημεία ήταν πιο δύσκολα να κατανοηθούν από τον χρήστη.
Τέτοια πληροφόρηση είναι χρήσιμη όχι μόνο για την ανακάλυψη προβλημάτων ή ενδιαφερόντων αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας ή μεθόδων κατάλληλων για τις ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού. (Pavlidis, 1988)
Ο δάσκαλος μπορεί ακόμα να προσαρμόσει την διδακτική του στρατηγική, ακολουθώντας την πρόοδο του παιδιού μέσω επαναλαμβανομένων μετρήσεων των οφθαλμικών κινήσενστον χρόνο που περνάει (Solan, 1985).
Αυτή η αντικειμενική αξιολόγηση μπορεί να είναι συμπληρωματική στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοκιμασίες. (Pavlidis, 1988)

Η μέθοδο χαρτογράφησης της προσήλωσης του βλέμματος έχει χρησιμοποιηθεί σε μετρήσεις ανάγνωσης κειμένου απο δυσλεξικούς όπου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δυσλεξικοί έκαναν στατιστικά σημαντικά περισσότερες οφθαλμικές κινήσεις απο τους κανονικούς αναγνώστες.(Pavlidis, 1988)


Παρουσίαση
Λόγω του μεγάλου όγκου της παρουσίασης, το σχετικό αρχείο χρειάστηκε να χωρισθεί σε δύο μέρη προκειμένου να είναι δυνατή και χωρίς προβλήματα η ενσωμάτωσή του στο wiki.


Ενδιαφέροντα Video και άλλες πληροφορίες

Communication by gaze interaction with computersEye-gaze interaction
openEyes μιά ολοκληρωμένη πλατφόρμα eye-tracking
ITU Gaze TrackerΕφαρμογή Starburst αλγόριθου σε eye-trackingGaze Replay of an eye tracking session


Find more videos like this on Market Research SpaceOpengazer - Open Source gaze-tracking
Head - TrackingMarketing Analysis with eye-tracking


Προϊόντα Eye-Trackers


[[image:/Images/contentImages/banners/FORSIGHT/small_tobiit60.jpg width="40" height="40" link="http://ahci.wikispaces.com/scientific_research/products_services/eye_tracking_hardware/tobii_t60_t120_eye_trackers.aspx"]]small_tobiit60.jpg
[[scientific_research/products_services/eye_tracking_hardware/tobii_t60_t120_eye_trackers.aspx|Tobii T60 & T120 Eye Trackers ]]
Plug-and-play για εξερεύνηση του βλέμματος όταν κοιτάζει την οθόνη.
[[image:/Images/contentImages/banners/FORSIGHT/small_tobiit60XL.jpg width="37" height="39" link="http://ahci.wikispaces.com/scientific_research/products_services/eye_tracking_hardware/tobii_t60_xl_eye_tracker.aspx"]]small_tobiit60XL.jpg
[[scientific_research/products_services/eye_tracking_hardware/tobii_t60_xl_eye_tracker.aspx|Tobii T60 XL Eye Tracker ]]
Widescreen .
[[image:/Images/contentImages/banners/FORSIGHT/small_tobiitx120.jpg width="40" height="40" link="http://ahci.wikispaces.com/scientific_research/products_services/eye_tracking_hardware/tobii_x120_eye_tracker.aspx"]]small_tobiitx120.jpg
[[scientific_research/products_services/eye_tracking_hardware/tobii_x120_eye_tracker.aspx|Tobii X60 & X120 Eye Trackers ]]
Παρακολουθεί τα αντικείμενα που κοιτάζει ο άνθρωπος.
[[image:/Images/contentImages/banners/FORSIGHT/small_tobii_studio.jpg width="40" height="35" link="http://ahci.wikispaces.com/scientific_research/products_services/eye_tracking_software/tobii_studio_analysis_software/studio_feature_highlights.aspx"]]small_tobii_studio.jpg
[[scientific_research/products_services/eye_tracking_software/tobii_studio_analysis_software/studio_feature_highlights.aspx|Tobii Studio Analysis Software ]]
Software εργαλείο για gaze analysis και visualization.

http://www.tobii.com/scientific_research.aspx

Χρήσιμες Διευθύνσεις

iEye - Interacting with Eyes (Ευρωπαϊκό Project)
Παρουσίαση

SMI, Sensomooric Instruments - RED/RED250
http://www.smivision.com/en/gaze-eye-tracking-systems/products/red-red250.html

EyeWriter
http://www.flickr.com/photos/urban_data/sets/72157622649547469/show/


Βιβλιογραφικές Αναφορές

 1. Zhiwei Zhu, Qiang Ji (2004). Eye and gaze tracking for interactive graphic display. Received 2 April 2010 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.2.1757&rep=rep1&type=pdf.
 2. Dongheng Li Winfield, D. Parkhurst, D.J. (2005). Starburst: A hybrid algorithm for video-based eye tracking combining feature-based and model-based approaches. Retrieved 5 of April 2010 from http://thirtysixthspan.com/openEyes/Li_etal05.pdf
 3. Visible spectrum. Retrieved 1 April 2010 from http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
 4. Wikipedia. Retrieved 2 April 2010 from http://en.wikipedia.org/wiki/Retina
 5. Wikipedia. Retrieved 3 April 2010 from http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9
 6. u ΤΟΒΙΙ. Retrieved 3 April 2010 from http://www.tobii.com/corporate/start.aspx
 7. Jakob de Lemos, Golam Reza Sadeghnia, Íris Ólafsdóttir, and Ole Jensen. Measuring emotions using eye tracking. Retrieved 7 April 2010 from http://www.noldus.com/mb2008/individual_papers/FPS_eye_tracking/FPS_eye_tracking_deLemos.pdf
 8. Penzo M. (2005). Introduction to Eyetracking: Seeing Through Your Users’Eyes. Retrieved 5 April 2010 from http://www.uxmatters.com/mt/archives/2005/12/introduction-to-eyetracking-seeing-through-your-users-eyes.php
 9. Johannes Wagner, Elisabeth Andr´e, Frank Jung. Retrieved 8 April 2010 from http://mm-werkstatt.informatik.uni-augsburg.de/files/publications/261/ssi_acii09_camera.pdf
 10. Robert J.K. Jacob, Keith S. Karn. Eye tracking in human-computer interaction and usability research: Ready to deliver the promises. Retrieved 2 April 2010 from http://www.cs.tufts.edu/~jacob/papers/ecem.pdf