[Βιβλιογραφική++] αναζήτηση


  • για το πεδίο συμπεριφοράς
  • για τα χαρακτηριστικά της αγοράς
  • για τα χαρακτηριστικά του στοχευόμενου πληθυσμού
  • για παραπλήσιες εφαρμογές
  • για παραπλήσιες ερευνητικές προσπάθειες
  • για σχετικές συζητήσεις
  • για σχετικές δημοσιεύσεις σε κοινωνικά μέσα
  • για σχετικά κοινωνικά δίκτυα
  • για σχετικούς οργανισμούς κτλ.

• για τα χαρακτηριστικά της αγοράς
http://www.peauproductions.com/tech.html
Multitouch Techniques - Optical Based Techniques

http://nuicode.com/ attachments/download/115/ Multi-Touch_Technologies_v1. 01.pdf
http://www.multigesture.net/ wp-content/uploads/2008/09/ bymultitouch.pdf
http://www.multitouch.nl/ documents/multitouchdisplay_ howto_070523_v02.pdf
http://www.maximumpc.com/ article/features/maximum_pc_ builds_a_multitouch_surface_ compute
http://wiki.nuigroup.com/ Hardware
http://mindfluxinc.net/
http://alvinzhang.info/?p=112
http://alvinzhang.info/?p=128

Multitouch Tchnologies


reactivision03.png
http://reactivision.sourceforge.net/
http://mtg.upf.edu/files/publications/376678-3rditeration2005-mkalten.pdf
http://reactivision.sourceforge.net/data/fiducials.pdf
Tangible multitouch surfaces

http://www.theledlight.com/LED101.html
Technical Information, L.E.D Basics

http://www. environmentallights.com/shop/ images/tech_specs/infrared_ led_guide.pdf
Infrared Basics

http://www.environmentallights.com/categories/1309/led-infrared
http://www.peauproductions. com/
Εξοπλισμός

• για παραπλήσιες εφαρμογές
Microsoft Surface
http://www.microsoft.com/surface/en/us/Pages/Product/Platform.aspx

Bonfire tabletop
http://faculty.washington.edu/wobbrock/pubs/uist-09.1.pdf

Σχετικά Links και video του YouTube βρίσκονται στην σελίδα
http://ahci.wikispaces.com/Multitouch+Interfaces

• για τα χαρακτηριστικά του στοχευόμενου πληθυσμού
πρόκειται για μαθητές ηλικίας 13-14 χρονών, οι οποίοι φοιτούν στις 2 τελευταίες τάξεις του γυμνασίου και παρακολουθούν μαθήματα πληροφορικής, εντός του σχολείου αλλά και εφαρμογές σε διαφορετικά μαθήματα – ερευνητικά πεδία με τη χρήση της πληροφορικής.

• για παραπλήσιες ερευνητικές προσπάθειες
• για σχετικές συζητήσεις
• για σχετικές δημοσιεύσεις σε κοινωνικά μέσα
• για σχετικά κοινωνικά δίκτυα

Οι παρακάτω σύνδεσμοι αφορούν παρόμοιες προσπάθεις κατασκευής ενός tabletop και είτε περιλαμβάνουν comments στο τέλος, είτε έχουν συνδέσμους στο twitter, είτε έχουν γίνει από τους επισκέπτες shared σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπως για παράδειγμα το facebook, το stumbleupon, το delicious, το digg, το reddit, κλπ.


http://www.iaeng.org/publication/WCECS2008/WCECS2008_pp539-547.pdf
Concept Map using TCM


http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p192.pdf
Collaborative Concept Mapping in Education

http://en.wikipedia.org/wiki/Tangible_User_Interface
Tangible Interaction

http://www.maximumpc.com/article/features/maximum_pc_builds_a_multitouch_surface_computer
Build your own Multitouch Surface Computer, Alex Castle, 2009

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-it-works-touch-surfaces-explained
How it Works: Multi-touch Surfaces Explained, Scientific American, issue of July 2008

http://www.bradhayes.info/thesis.pdf
Software Driven Multi-Touch Input Display as an Improved, Intuitive, and Practical Interaction Device, Vradley H. Hayes, 2008

http://www.multitouch.nl/documents/multitouchdisplay_howto_070523_v02.pdf
FTIR multi-touch display how-to guide, Harry van der Veen, 2007

http://www.dcs.bbk.ac.uk/~gr/pdf/DIYDesign.pdf
DIY Design Process for Interactive Surfaces, Jennifer G. Sheridan, James Tompkin, Abel Maciel, George Roussos,

• για σχετικούς οργανισμούς κτλ.
http://www.circletwelve.com/
http://www.reactable.com/
http://www.microsoft.com/surface/en/us/default.aspx
http://www.gesturetek.com/illuminate/productsolutions_illuminatetable.php
http://www.merl.com/projects/DiamondTouch/